HOUSE S

Година: 2022-
Възложител: частен
Местоположение: с. Селянин. обл. София
Функция: Реконструкция на жилищна сграда
Етап: проектиране

Проектът обхваща пълна реконструкция с надграждане и нов гараж на съществуваща триетажна къща.

D1
D4a
D2
D3
E:UserDesktop221205 House Seljanin TP - 3D View - 3D View 1 C
IMG_2513
DSC00787
DSC00760
D1 D4a D2 D3 E:UserDesktop221205 House Seljanin TP - 3D View - 3D View 1 C IMG_2513 DSC00787 DSC00760