design. simplify. evolve.

Нашето credo – архитектът създава концепции и проектира сгради и пространства, но преди всичко архитектът е главен координатор и реализатор в строителния процес. Архитектът строи и създава.

Ние поставяме човека на преден план и създаваме индивидуални решения за неговите нужди. Проектирането и реализирането на нашите проекти започват с обхватен и детайлен анализ на желанията на клиента, като паралелно с това изследваме топографията и даденостите на мястото, за да намерят тези аспекти оптимално отражение в търсения краен продукт – сграда с висока функционална и естетическа стойност. За нас всяко ново пространство, нова сграда или преустройство трябва да доведе до подобряване на заобикалящата ни среда.

Нашата цел е да създаваме устойчива и семпла архитектура. Стремим се към осигуряване на възможно най-комфортна и здравословна среда на обитаване за ползвателите, а изчистената геометрия и простота на формите са наш водещ принцип в дизайна.