EMBASSY OF CAMBODIA

Година: 2022-
Възложител: Посолство на Кралство Камбоджа в България
Местоположение: гр. София
Функция: преустройство на административна сграда
Етап: проектиране

Проектът обхваща основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Посолството на Кралство Камбоджа в България.

Image1-1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image1-1 Image2 Image3 Image4 Image5