DB SCHENKER Logistics

Година: 2016-2018
Възложител: ДБ ШЕНКЕР България
Местоположение: гр. София – Божурище
Функция: Логистичен терминал, складове, външни площи
Етап: завършен

Като подизпълнител на Архитектурно студио „Порш-Концепт“ и съвместно с колегите от студио „Латт“, ГРИЙНПОЙНТ ПРОДЖЕКТС участва във всички фази на реализиране на проекта за разширение на централния логистичен терминал на DB Schenker в България – от предварителните проучвания и изработването на Технически проект за разрешение за строеж, през изготвянето на работни чертежи и детайли за изпълнение и на подробна тръжна документация за избор на изпълнител на строителството до участие в управлението на проекта до неговото завършване и предаване на инвеститора.

Проектът обхваща разширението на съществуващи разпределително хале и високостелажно складово хале, заедно с прилежащите обслужващи външни площи, вкл. разширение на външни пътища, паркинги и др. Общата площ на новоизградените складови халета възлиза на 4,500 м2. Конструкцията на сградите е от сглобяеми стоманобетонови елементи, а ограждащите стени са изпълнени като комбинация от видими бетонови панели в областта на цокъла и послоен монтаж в горната част – метални касети, минерална вата и алуминиеви вълнообразни панели. Изолационният пакет на покрива е предвиден с послоен монтаж на пароизолация, топлоизолация от каменна вата и PVC-хидроизолация, с интегриране на система за външно отводняване на сградите. В проекта са заложени висококачествени покривни куполи за естествено осветление, изготвена е концепция за всички видове врати и автоматични рампи на реномиран европейски прозводител. Предвидена и изпълнена е спринклерна инсталация, захранвана от нов подземен противопожарен резервоар.

01_1
02_1
03_1
04_1
05_1
06_1
07_1
08_1
01_1 02_1 03_1 04_1 05_1 06_1 07_1 08_1