RESIDENTIAL GER

Година: 2018-2020
Възложител: PGS GmbH, Köln
Местоположение: гр. Гермерсхайм, Германия
Функция: преобразуване на казарма в жилищна сграда
Етап: завършен

Казармата „Щенгел“ е изградена между 1834 и 1861 г. в гр. Гермерсхайм, Германия, като защитно съоръжение срещу потенциални френски нападения. Сградата е дълга 220 м, с една чупка под ъгъл от 225° в средата. Към днешна дата сградата е забележителен паметник на културата със своите запазени 270 отвори-бойници и дебели до 1,80 м външни стени, както и с впечатляващите тухлени сводове във вътрешните пространства.

Целта на инвеститора е да реставрира и съживи тази историческа субстанция, като интегрира в нея 87 модерни жилищни единици, отговарящи на всички съвременни изисквания, и същевременно я направи неизменна част от бързоразвиващата се и динамична градска среда в центъра на град Гермерсхайм. Основен принцип при реконструкцията е съвместяване на съвременните жилищни потребности с максималното запазване на оригиналната конструкция и историческата субстанция на сградата. Разпределенията на жилищата са успешно адаптирани в съществуващите пространства и предлагат достъпна среда за всички възрастови групи и ползватели със затруднена подвижност.

Така сградата се превръща в модерния жилищен комплекс „Karl”S Quartier”, който със своята културна стойност и отличителен архитектурен силует трансформира и оживява градското пространство.

В рамките на реализирането на този сложен проект „Грийнпойнт Проджектс“ отговаряше за координирането на Работния проект за строително изпълнение както между отделните проектни части, така между Възложител и Изпълнител. В съответствие с издадените разрешения и предписания „Грийнпойнт Проджектс“ осъществяваше съгласуване на проектните разработки и детайли с всички ангажирани институции за успешното запазване и съхранение на историческия облик на сградата. Работата ни по проекта включваше и авторски надзор по време на изпълнението.

В рамките на строителните дейности по осъвременяване и модернизиране на сградата и след установяване на непоправима амортизация и щети беше премахнат изцяло и възстановен дървения покрив на сградата
В дебелите фасадни зидове на сградата се извършиха сложни конструктивни мероприятия по разширяване на прозоречните отвори с цел постигане на висока осветеност чрез монтаж на широки прозорци и остъкления. Навсякъде в сградата са монтирани дървени прозорци с трислоен стъклопакет. В допълнение, за повечето жилища са проектирани външни балкони на отделна метална конструкция. В сградата са монтирани изцяло нови сградни инсталации.

06-1-glavna
06-2
06-3
06-4
06-5
06-6
06-7
06-8
06-9
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17
06-18
06-19
06-20
06-21
06-22
06-23
06-24
06-1-glavna 06-2 06-3 06-4 06-5 06-6 06-7 06-8 06-9 06-10 06-11 06-12 06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20 06-21 06-22 06-23 06-24