HOUSE G

Година: 2018-2021
Възложител: частен
Местоположение: обл. Пловдив
Функция: еднофамилна къща
Етап: завършен

Проектът включва реализирането на вила, разположена в планинска местност в близост до гр. Пловдив. Особеностите на терена – сравнително стръмен, достъпен от високата част, с изглед на север и залесен в източната част на парцела, обуславят ситуирането на сградата и обемното й решение. Основната концепция е изградена върху принципа къщата да се „отваря“ в посока север и изток към гледките и просторното дворно пространство и да е по-затворена откъм пътя за достъп. Металният покрив с фалцова ламарина е основен елемент, който като S-образна обвивка оформя характерния силует на къщата. Целта е сградата визуално да се възприема като едноетажна от пътя, за да се избегне доминантност над околното пространство. От север сградата се издига във височина съгласно желанието на възложителя за оформяне на дневен тракт на горния етаж с големи остъкления и обширна тераса, от които да се откриват красиви гледки към планината. Обемите са в резултат на функционалното изследване за удовлетворяване на програмните изисквания на възложителя без излишни вътрешни пространства и квадратура. Обусловено от наклонения терен и вкопаването на сградата, на долно ниво е оформена лятна кухня с широко остъкление и достъп до просторна лятна веранда, която частично е покрита чрез обема на сградата.

Отличителна черта на сградата е фасадната облицовка от тесни дъски от сибирска лиственица, които поради липса на повърхностно третиране с времето ще получат характерна сива патина, което е търсен ефект във визията на сградата. За покрив и фасада са разработени специални детайли за изпълнение, които включват в себе си изграждане на максимална топлоизолационна обвивка на сградата чрез използване на щадящи природата материали и системи. Резултатът е нискоенергийна сграда с минимално потребление на енергия и същевременно оползотворяване на наличните ресурси. В допълнение на покрива ще се монтират 15 бр. фотоволтаични модула за електрическа енергия, което ще направи сградата напълно независима и автономна в енергийно отношение.

08-1
08-2
08-3
08-4
08-5
08-6
08-7
08-8
08-9
08-10
08-11
08-12
08-13
08-14
08-15
08-16
08-17
08-18
08-19
08-20
08-21
08-22
08-23
08-24
08-1 08-2 08-3 08-4 08-5 08-6 08-7 08-8 08-9 08-10 08-11 08-12 08-13 08-14 08-15 08-16 08-17 08-18 08-19 08-20 08-21 08-22 08-23 08-24