HOUSE K

Година: 2008-2009
Възложител: частен
Местоположение: гр. Пловдив
Функция: Реконструкция на жилищна сграда от 1936 г.
Етап: завършен

Проектът обхваща пълна реконструкция с надграждане и нов гараж на съществуваща къща от 1936 г. в центъра на гр. Пловдив.

Съществуващата сграда, макар и без изразени естетически качества, особено след редица строителни намеси през годините, е ситуирана спокойно като обем и контури в ъгловия парцел. В този проект е подходено с максимално уважение към този обем и е възстановен първоначалия оригинален фронт към улицата. Максимално са оползотворени съществуващите зидове при разработването на функционални разпределения. Обусловено от липсата на дворна площ и с цел осигуряване на пространство за рекреация на открито, е оформена просторна покривна тераса, от която се откриват гледки към центъра на Пловдив и Стария град.

Техническите решения са насочени към завишена енергийна ефективност посредством пасивни мерки – завишени дебелини на топлоизолация по фасади и покрив, външна слънцезащита за всички помещения и др. В допълнение соларен колектор осигурява топлата вода за битови нужди.

11-glavna
22
33
44
55
66
77
88
99
11-glavna 22 33 44 55 66 77 88 99